Akashi Seijuro Figure Ichiban Kuji B Prize, Kurokos Basketball