Satoru Gojo Noodle Stopper Figure, Jujutsu Kaisen, Furyu