Shinobu Kocho Figure, 1/7 Scale Pre-Painted, Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, Funny Knights