Suguru Geto Figure, Jujutsu Kaisen, System Service